Module: Transformerende Organisatie Opstellingen (2 dagen)

Effectiever samenwerken door oude ballast op te lossen

Hardnekkige problemen en conflicten in bedrijven, organisaties, afdelingen en teams kunnen verbluffend snel worden opgelost met Tasso Transformende Organisatie Opstellingen. Onder leiding van de ervaren management trainer Hans ten Dam leer je, aan de hand van praktijkvoorbeelden, nieuwe visualisatie- en probleemoplossende technieken om snel tot de kern van het probleem te komen en een grondige oplossing te bewerkstelligen.

Deelnemers kunnen voorbeelden uit hun beroepspraktijk gratis als probleemstelling inbrengen. Ook kunnen externe cliënten tegen een gunstige vergoeding worden meegebracht om hun organisatie te laten opstellen.

We werken met groepen van 10 tot 16 personen. We maken de namen van opgestelde ondernemingen en betrokken personen niet bekend, zodat vertrouwelijkheid verzekerd is. Per dag doen we twee organisatie opstellingen. We besteden voldoende tijd en aandacht aan het zelf in de praktijk oefenen, als opsteller, representant en waarnemer.

Voor wie?
Voor coaches, therapeuten en begeleiders die reeds met Opstellingen bekend zijn, evenals mensen die vanuit andere achtergronden geïnteresseerd zijn. Te denken valt aan HR managers, management trainers, teamleiders, en adviseurs.

Data: 10 en 17 juni 2017
Aanvang 10.00 uur, einde 18.00 uur