Tasso Transformerende Opstellingen

Inzichtgevende en Oplossingsgerichte Opstellingen

Tasso Transformerende Coaching heeft, op basis van langdurige expertise, een speciaal programma Transformerende Opstellingen ontwikkeld. Wij bieden drie modules transformerende opstellingen: Familie Opstellingen, Organisatie Opstellingen en Persoonlijke Core-Issue Opstellingen. Onder leiding van de ervaren trainer Hans ten Dam, leer je aan de hand van praktijkvoorbeelden, nieuwe visualisatie- en probleemoplossende technieken om snel tot de kern van het probleem te komen en een grondige oplossing te bewerkstelligen.

De Tasso Transformerende Opstellingen zijn unieke programma’s voor het oplossen en transformeren van hardnekkige problemen en conflicten die voorkomen in de verborgen dynamiek van systemen zoals familie’s, organisaties (teams of afdelingen) en de individuele persoonlijkheid. De verborgen dynamiek, wisselwerkingen binnen het betreffende systeem, wordt met behulp van representanten uitgebeeld. Door concentratie van alle deelnemers in de opstelling op de essentie van het probleem, ontstaat er een beeldende taal die verder gaat dan het verstandelijke denken. Hiermee komt een proces op gang waarin op een diep niveau gewerkt kan worden.

Oplossingen
De praktijk van Opstellingen heeft inmiddels zijn kracht bewezen. Door middel van Opstellingen kan de verborgen dynamiek van verstoorde verhoudingen binnen systemen in kaart gebracht worden. Veel opstellingen blijven echter beperkt tot het inzichtelijk maken van deze onbewust bestaande dynamiek. Tasso Transformerende Coaching gaat een belangrijke stap verder; in onze Opstellingen zetten we niet alleen de situaties neer, maar op het moment zelf werken we ook actief aan de oplossing van het probleem.

Voor wie?
Coaches, counselors en therapeuten. Ook begeleiders die reeds met opstellingen werken krijgen hiermee een zeer werkzame verdieping in hun kennis en vaardigheden.

Ga naar:
Demonstratiedag Opstellingen
Familie-Opstellingen
Organisatie-Opstellingen
Core-Issue Opstellingen