Module: Persoonlijk Leiderschap (2 dagen)

Het programma Persoonlijk Leiderschap omvat een persoonlijke verkenningstocht in de vorm van een bordspel, het Leadership Game. In de loop van de dag brengen de deelnemers hun ontwikkeling als leidinggevende, ondernemer of staflid in kaart rondom een concrete vraag die ze elk aan het begin van het spel kiezen.
Ze krijgen inzicht in hun huidige situatie, leren duidelijker te onderscheiden wat nu speelt en wat achterhaald is, en krijgen aanknopingspunten voor de toekomst. Ze leren zichzelf - en elkaar - beter kennen.
Het Leadership Game is een indringende en verrassende manier om inzicht te krijgen en problemen aan te pakken. Aantal deelnemers: 4.
Lees ook: Leidinggevenden & Persoonlijke Ontwikkeling.

Geschikte aanleidingen voor deze workshop zijn bezinningsmomenten in uw loopbaan:
• Bij belangrijke loopbaanbeslissingen.
• Na het aanvaarden van nieuwe verantwoordelijkheden.
• In impasses of conflicten.
• Bij behoefte aan zelf-inzicht.
• Bij twijfel over eigen functioneren.
• Als je nadenkt over je verdere koers.

Aan het eind van de workshop heb je een overzicht over de ontwikkeling van je leiderschapskwaliteiten. Je weet wat je sterke en zwakke punten zijn en wat je eerstvolgende stap kan zijn. Je krijgt inzicht in welke omstandigheden je persoonlijke kwaliteiten het best tot hun recht komen. Het spel maakt je bewuster en geeft je concrete adviezen. Momentele omstandigheden, nawerkingen uit het verleden en nog niet gerealiseerde ambities vallen op hun plaats.

Het Leadership Coaching Game bevat negen dimensies van leiderschap: aanwezigheid, gezag, besluitvaardigheid, sociale vaardigheid, organisatievermogen, informatie, visie, doorzettingsvermogen en flexibiliteit. De game hebben we met succes toegepast in internationale management conferenties en in management development programma's. Het kan in het Engels of in het Nederlands gespeeld worden.

Na afloop van de workshop kun je als deelnemer enige tijd nodig hebben om je de verworven inzichten en gedeelde ervaringen eigen te maken. Daartoe ontvang je ondersteuning in de vorm van een “reisverslag”. Daarin kun je nog eens teruglezen wat er allemaal voor jou aan de orde is geweest. Dit verslag ontvang je ongeveer twee weken na afloop van de workshop. Voorts bestaat er de mogelijkheid om kort daarna nog een keer bijeen te komen om opgedane ervaringen en inzichten uit te wisselen. Indien gewenst kan dit ook op individueel niveau.

Data
Data worden in onderling overleg vastgesteld.
Het aantal deelnemers is 4.
Aanvang: 10.00 uur, einde rond ca. 17.00 uur.